2011

2012

 

2013

19.1.2013 – Súkromná akcia

26.1.2013 – Polovnícky ples – Horná Streda

1.2.2013 – Ples – SOU poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom

16.2.2013 – Súkromná akcia

16.3.2013 – Súkromná akcia

23.3.2013 – Súkromná akcia

20.4.2013 – Kolkáreň  “U KOMANOV” – Ukončenie kolkárskej sezóny

11.5.2013 – Súkromná akcia

14.6.2013 – Jarmočná zábava Stará Turá  (KELT – pri stanici)

15.6.2013 – Súkromná akcia

22.6.2013 – Súkromná akcia

6.7.2013   – Kolkáreň  “U KOMANOV” – Terasa

3.8.2013   – Kolkáreň  “U KOMANOV” – Terasa

17.8.2013 – Súkromná akcia

24.8.2013   – Kolkáreň  “U KOMANOV” – Terasa

14.9.2013 – Súkromná akcia

28.9.2013 – Súkromná akcia

5.10.2013 – Súkromná akcia

12.10.2013 – Súkromná akcia

13.10.2013 – “Hodová zábava”  Piváreň u Notára – Krakovany

26.10.2013 – “Zábava” – Považany

30.11.2013 – Súkromná akcia

14.12.2013 – Súkromná akcia