Tu si môžete vypočuť, ako znieme. Nahrávky boli zaznamenané počas akcie. Nahrávky boli schválne skrátené na kratšie ukážky.

Prajeme Vám príjemné počúvanie ;o)